Laxhjältar Joakim Odelberg

Vi på SAVE THE BALTIC SALMON Nominerar  Mr Joakim Odelberg för sitt gedigna arbete att belysa Östersjöns Spöknät. Gott folk helt gratis att stödja arbetet! https://www.facebook.com/groups/253945969895/         Photo© Peter Muld Gott folk helt gratis att stödja arbetet! https://www.facebook.com/groups/253945969895/ http://www.svtplay.se/video/1803080/del-4-av-18-utgravningar-pa-oland-avslojar-ett-svenskt-pompeiji Vetenskapens värld – Del 4 av 18: Utgrävningar på Öland avslöjar ett svenskt Pompeiji… Continue Reading


Laxhjältar 2013

Elisabeth Johansson från Randijaur är nominerad till  Mrs SAVE THE BALTIC/SALMON . Hon har varit en viktig person vid kampen i Kallax. Dessutom visar hon att det är möjligt att leva utan överdåd.  Elisabeth har funnits till hands dagligen i Kallak under sommaren där hon har har agerat, uppmuntrat och lyssnat på aktivisterna i Camp… Continue Reading


Vetenskap och kommunikation ska sätta Östersjön på agendan

Vetenskap och kommunikation ska sätta Östersjön på agendan 2014-02-12 Pressmeddelande från Stockholms universitet http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/vetenskapochkommunikationskasattaostersjonpaagendan.5.13a393ea1439ceec883e49.html I ett unikt projekt ska beslutsfattare förses med kunskap om Östersjön genom att förena vetenskap och kommunikation. Övergödning, överfiske och miljögifter är viktiga frågor för Östersjöcentrums nya storsatsning Baltic Eye. Foto: Jerker Lokrantz/Azote Målet med att förena vetenskap och kommunikation inom… Continue Reading