Nytt nationellt dammregister där du kan ”zooma in” på specifika områden.

Med SMHI:s  nya Dammregister  kan du bland annat välja bakgrundskartor, knapp för att söka ort, samt knapp för att zooma in där du befinner dig  just nu (du kan även se symbolen vart det finns fiskvägar). Registret är även ett bra styrmedel för politiker, allmänhet och beslutsfattare. Länk till nytt nationellt dammregister http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-nationellt-dammregister-1.29407 Länkar : Exempel… Continue Reading