28 internationellt kända forskare varnar för att förlusten av biologisk mångfald nått kritiska nivåer.

Internationellt kända forskare identifierat och kvantifierat en uppsättning av nio planetära gränser inom vilka mänskligheten kan fortsätta att utvecklas och frodas för kommande generationer. Går vi över dessa gränser skulle kunna generera plötsliga eller oåterkalleliga miljöförändringar. Det röda färgfältet Biologisk mångfald har  gått långt över det  ”oåterkalliga gränsvärdet” ( Biodeversity loss).   Planetary boundaries research http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-programmes/planetary-boundaries.html