HaV om urminnes hävd: Vattenkraftverk ska ansöka om miljötillstånd

I Sverige finns i dag cirka 2 000 vattenkraftverk. Flera hundra av dessa, främst mindre vattenkraftverk med mindre än 10 MW installerad effekt, har inte prövats enligt tidigare vattenlagar eller miljöbalken som kom 1999.  HaV kan därför gå ut med en vägledning till landets länsstyrelser om att ägare till vattenkraftverk som drivs med hänvisning till urminnes… Continue Reading


Nedskräpningen av Östersjön måste tas på allvar

För första gången har skräpmätningar genomförts i Östersjön. Detta har skett genom EU-projektet Marlin, som drivs av Håll Sverige Rent. Problemet med marin nedskräpning i Östersjön måste tas på allvar. Resultaten visar att det är plastskräp som dominerar. 60 procent av skräpet är plast. Det finns ungefär ett skräp per steg du tar på stranden… Continue Reading


En orörd nationalälv.

Sveriges riksdag har beslutat att Torne älv, Kalix älv, Råne älv och Vindeln  ska vara skyddade för vattenkraftsregleringar . När beslutet togs andades många ut. För oss som fått leva  och bo vid en skyddad nationalälv har vi fått unika upplevelser. Älven magnifik och farlig för då kunde näcken med ben långa som telefonstolpar ta… Continue Reading


Sveriges bästa sportfiske blogg återfinns numer i Wikipedia

Säg mig är detta inte en vacker melodi! 4 års skrivande har renderat oss en plats i Wikipedia! se längst ner på externa länkar. Lägg till att vi vart Sveriges bästa sportfiskeblogg utsedda av Svenska folket. Vattenkraft – Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenkraft Vattenkraft är energi som utvinns ur strömmande vatten. Strömmarna kan finnas i vattendrag, eller skapas… Continue Reading


Fiskvandring – arter och drivkrafter

Forskarna konstaterar att åtminstone 46 av Sveriges fiskarter behöver kunna vandra mellan olika områden i vattendragen för lek, uppväxt och övervintring. Flertalet av dessa är rödlistade arter. Möjligheten till fri vandring är viktig för fiskbeståndens genetiska variation och förmåga att anpassa sig till miljöförändringar. Kraftverksdammar utgör vandringshinder för de fiskarter som företar vandringar (vanligast lekvandring).… Continue Reading


Laxhjältar Joakim Odelberg

Vi på SAVE THE BALTIC SALMON Nominerar  Mr Joakim Odelberg för sitt gedigna arbete att belysa Östersjöns Spöknät. Gott folk helt gratis att stödja arbetet! https://www.facebook.com/groups/253945969895/         Photo© Peter Muld Gott folk helt gratis att stödja arbetet! https://www.facebook.com/groups/253945969895/ http://www.svtplay.se/video/1803080/del-4-av-18-utgravningar-pa-oland-avslojar-ett-svenskt-pompeiji Vetenskapens värld – Del 4 av 18: Utgrävningar på Öland avslöjar ett svenskt Pompeiji… Continue Reading


Laxhjältar 2013

Elisabeth Johansson från Randijaur är nominerad till  Mrs SAVE THE BALTIC/SALMON . Hon har varit en viktig person vid kampen i Kallax. Dessutom visar hon att det är möjligt att leva utan överdåd.  Elisabeth har funnits till hands dagligen i Kallak under sommaren där hon har har agerat, uppmuntrat och lyssnat på aktivisterna i Camp… Continue Reading


Vetenskap och kommunikation ska sätta Östersjön på agendan

Vetenskap och kommunikation ska sätta Östersjön på agendan 2014-02-12 Pressmeddelande från Stockholms universitet http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/vetenskapochkommunikationskasattaostersjonpaagendan.5.13a393ea1439ceec883e49.html I ett unikt projekt ska beslutsfattare förses med kunskap om Östersjön genom att förena vetenskap och kommunikation. Övergödning, överfiske och miljögifter är viktiga frågor för Östersjöcentrums nya storsatsning Baltic Eye. Foto: Jerker Lokrantz/Azote Målet med att förena vetenskap och kommunikation inom… Continue Reading


En känga till Holmlund

Efter dialoger med Lennart Holmlund kommunalfullmäktige i Umeå kan vi annat inte göra än att gå ut med kritik till sittande i Umeå kommun,  fd årets västerbottning som kämpar för rena vatten är inte värd något i Holmlunds ögon, efter flertalet dialoger med Lennart fick jag klart för mig att han var emot årets västerbottning som… Continue Reading


Nytt nationellt dammregister där du kan ”zooma in” på specifika områden.

Med SMHI:s  nya Dammregister  kan du bland annat välja bakgrundskartor, knapp för att söka ort, samt knapp för att zooma in där du befinner dig  just nu (du kan även se symbolen vart det finns fiskvägar). Registret är även ett bra styrmedel för politiker, allmänhet och beslutsfattare. Länk till nytt nationellt dammregister http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-nationellt-dammregister-1.29407 Länkar : Exempel… Continue Reading


28 internationellt kända forskare varnar för att förlusten av biologisk mångfald nått kritiska nivåer.

Internationellt kända forskare identifierat och kvantifierat en uppsättning av nio planetära gränser inom vilka mänskligheten kan fortsätta att utvecklas och frodas för kommande generationer. Går vi över dessa gränser skulle kunna generera plötsliga eller oåterkalleliga miljöförändringar. Det röda färgfältet Biologisk mångfald har  gått långt över det  ”oåterkalliga gränsvärdet” ( Biodeversity loss).   Planetary boundaries research http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-programmes/planetary-boundaries.html