Storskalig fiskodling i sjöar och vattendrag påskyndar övergödningen i Bottenhavet och Östersjön.

Artiklar : (urval av artiklar) Övergödningen ökar när fiskodlingar växer. http://www.dn.se/nyheter/sverige/overgodningen-okar-nar-fiskodlingar-vaxer/ Free to join and sharing! https://www.facebook.com/groups/253945969895/            Larmrapport om fiskodlingars miljöpåverkan i Norge: http://www.miljomagasinet.se/artiklar/lax28.htm Sveriges största fiskodling : (urval av artiklar) http://op.se/lanet/stromsund/1.6560927-blodet-knackfraga-for-vaxande-fiskodling http://op.se/lanet/stromsund/1.6329655-fiskodling-vill-vaxa-i-hemlighet Övergödningen i Östersjön: (urval av artiklar) http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11445414.ab http://www.sydsvenskan.se/sverige/ostersjons-bottendod-ar-varst-i-varlden/