Storskalig fiskodling i sjöar och vattendrag påskyndar övergödningen i Bottenhavet och Östersjön.

Artiklar : (urval av artiklar) Övergödningen ökar när fiskodlingar växer. http://www.dn.se/nyheter/sverige/overgodningen-okar-nar-fiskodlingar-vaxer/ Free to join and sharing! https://www.facebook.com/groups/253945969895/            Larmrapport om fiskodlingars miljöpåverkan i Norge: http://www.miljomagasinet.se/artiklar/lax28.htm Sveriges största fiskodling : (urval av artiklar) http://op.se/lanet/stromsund/1.6560927-blodet-knackfraga-for-vaxande-fiskodling http://op.se/lanet/stromsund/1.6329655-fiskodling-vill-vaxa-i-hemlighet Övergödningen i Östersjön: (urval av artiklar) http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11445414.ab http://www.sydsvenskan.se/sverige/ostersjons-bottendod-ar-varst-i-varlden/             


Vad har ni politiker för plan för att rädda Siken?

Urval av artiklar : Siken på väg att försvinna ( Härnösand) Västernorrland. http://allehanda.se/start/harnosand/1.4031353-siken-pa-vag-forsvinna Siken på väg att försvinna i Bottenhavet ( Gävle) http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.1776428-siken-hotad-i-bottenhavet http://www.svt.se/nyheter/regionalt/svtgavleborg/siken-pa-vag-forsvinna-fran-testeboan?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Svtse-Gavledala+%28svt.se+-+G%C3%A4vledala%29 Larm från fiskare i Kalix. Lax och Sik är sjuka! ( Kalix)  http://www.nsd.se/nyheter/kalixoverkalix/larm-fran-fiskare-fiskarna-ar-sjuka-8143343.aspx Information om sik  : https://www.havochvatten.se/kunskap-om-vara-vatten/liv-i-hav-sjoar-och-vattendrag/arter/arter/sik.html I Sverige förekommer 6 arter. Sikarnas systematik är invecklad och har länge varit under utredning. De olika… Continue Reading