I GRUVBOLAGENS SPÅR

Detta kan väl knappast vara Samernas ansvar att skydda heliga vatten? detta är bara en liten del av den kolonialism som Svenska staten bedrivit genom generationer, det har drabbat oss i form och färg från industrins bakgårdar.  Döende Östersjö Dioxin,  Polychlorinated_biphenyl samt en doende Östersjö PGA vattenkraften uteblivet löst kisel samt produktionen av kiselalger som i sin tur… Continue Reading