Muonio samt Torneälven hotas av Northland Resources

Northland får skarp miljökritik

528279_380433775320675_651933655_n

Efter min dialog med gränsälvs kommissionen kommer det rapport om det bristande dammar och fusket med klarnings dammens storlek. Detta skulle aldrig ha godkänns av rådande myndighet! detta är ett solklart fall för JO, vi i föreningen skall självklart överväga en sådan handling. Kenneth
Laxen och öringen i Muonioälven hotas av Northland Resources planerade gruvbrytning i finska Kolari. Nu får det gruvbolaget skarp kritik – som kan riskera hela projektet. Enligt gränsälvskommissionen finns stora brister i miljökonsekvensbedömningen.

Under Northern Lights

 

”Laxen och öringen i Muonioälven hotas av Northland Resources planerade gruvbrytning i finska Kolari. Nu får det gruvbolaget skarp kritik – som kan riskera hela projektet. Enligt gränsälvskommissionen finns stora brister i miljökonsekvensbedömningen. Kommissionen konstaterar bland annat att gruvbolaget inte har utrett hur laxen och öringens reproduktionsmöjligheter försämras.
”… kunskap om lokala förhållanden hos projektets konsulter är bristfällig. Den vilda laxen som reproducerar sig i Torne och Muonio älvar har fått relativt lite uppmärksamhet i rapporten. Den utrotningshotade öringen nämns ganska hastigt i rapporten. Samband mellan vattenkvalitet och fiskarternas levnadsförhållanden har inte alls beskrivits”, skriver kommissionen bland annat.
Vidare konstateras att giftiga ämnen som kadmium, koppar, nickel och uran kan stiga till nivåer som är skadliga för yngel och reproduktion. Enligt gruvbolagets egen bedömning skulle förekomsten av skadliga ämnen i Muonio älv öka med mer än 50 procent över älvens grundnivå i verksamhetens femte år.
Utöver det ser gränsälvskommissionen risker för en allmän försämring av vattenkvaliteten i älven, som nyttjas för dricksvattenproduktion i Tornedalen. Det är inte heller tillräckligt utrett hur en eventuell framtida nedläggning av gruvdriften påverkar miljön.
”Nedlagda gruvområden kräver efterbehandling, uppföljning och underhåll i årtionden och nedläggningsplanen är ett viktigt dokument för vidare planering av gruvdrift samt för omfattande konsekvensbedömning”, skriver kommissionen i sitt yttrande som har undertecknats av bland andra länsrådet Johan Antti, som även är ordförande i gränsälvskommissionen.”
http://www.nsd.se/nyheter/northland-far-skarp-miljokritik-8055340.aspx
Kostnaden för att inte gruvavfallet ska läcka tungmetaller och för lång tid framöver förgifta miljön, vem ska betala det? Vem får ta hand om svartepetter? det kommer alltid att läcka.  Det handlar inte om läckage eller ej utan om hur mycket. och detta gäller tills nästa istid.
Sano EI Talvivaara Oy:lles foto. Det här är döda fåglar från våren 2012 i TALVIVAARA gruva i Finland.

Sano EI Talvivaara Oy:lles foto.
Det här är döda fåglar från våren 2012 i TALVIVAARA gruva i Finland.

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.