Finland förbättrar lax- och havsöringsbestånd

För laxfisket i älvområdena vill man fastställa säsongvisa licenskvoter. (Copyright NWCouncil/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License )

555098_380432008654185_1115537916_n

Finland förbättrar lax- och havsöringsbestånd

Publicerad 08:15 – 2013/11/21

Finland får snart en ny lax- och havsöringsstrategi med siktet inställt på år 2020. Det talas om fenklippning av utsatt fisk och minskat fiske på blandbestånd, stora förändringar som enligt expertis kommer att gynna hårt ansatta laxstammar.
– Strategins främsta mål är att förbättra lax- och havsöringsbestånd. Detta gagnar också yrkes- och fritidsfiskarna samt fisketurismen. Det är fint att man uppnått ett brett samförstånd om strategin, konstaterar finska jord- och skogsbruksministern Jari Koskinen.
Strategin ställer upp ett minimikrav på produktion av vandringsyngel av lax i Torne älv och Simojoki. Målet är att mängden yngel som älvarna producerar ska uppgå till minst 80 procent av den produktionskapacitet som forskarna har uppskattat. Detta innebär till exempel att enligt den information vi har i dag borde ungefär 74 000 fiskar få vandra upp och leka i Torne älv. Av denna mängd blir det kvar ca 60 000 leklaxar efter älvfisket.

Starkare vildlaxbestånd
I strategin föreslås också fiskarspecifika laxkvoter och att laxfisket ska pågå hela säsongen. Det här ska förbättra värdet av fångsten och yrkesfiskets förutsättningar. Man vill också minska fisket efter blandade bestånd, vilket inte separerar svaga och starka fiskbestånd från varandra.
Ett av de viktigaste kraven i strategin är att fettfenan på alla laxar och havsöringar som utplanteras när de är ett år gamla eller äldre ska skäras bort. Fiskar med oklippta fettfenor borde kastas tillbaka i vattnet, vilket stärker vilda fiskbestånd. För laxfisket i älvområdena vill man fastställa säsongvisa licenskvoter. Vidare ska man utveckla fisket i den riktningen att värdefulla stora laxar av honkön inte blir fångade.

Hårda begränsningar
Fisket efter havsöring ska enligt förslaget begränsas avsevärt. Det riktade eller avsiktliga fisket vill man förbjuda helt och hållet och handredskapsfisket är tillåtet endast i områden med utplanterade yngel med klippta fettfenor. Havsöringar med oklippta fettfenor borde släppas fria, varför man borde använda färre krokar och krokar utan hullingar när man fiskar. Därutöver vill man att nät som lämpar sig för fisket efter havsöring inte används närmare än 50 meter från stranden under tiden 1/10–31/12 och 1/4–15/5.
– I arbetsgruppen samordnades olika ståndpunkter, och målet var att lägga fram ett helhetsförslag som baserar sig på underbyggda fakta och som på ett betydande sätt stöder återhämtning av fiskbestånd. Alla gynnas av att fiskbestånden återhämtar sig. Detta skapar ett underlag för en hållbar laxpolitik”, konstaterar finska miljöministern Ville Niinistö.
Arbetsgruppen hade allt som allt 27 medlemmar. Arbetsgruppens ordförande var statssekreterare Risto Artjoki från jord- och skogsbruksministeriet och som vice ordförande verkade Katariina Poskiparta från miljöministeriet.

485830_380433345320718_997913708_n

Save the baltic salmon hedrar arbetet i Finland! dock måste man se problematiken med kompensations odlad fisk,  det är inget hållbart alternativ! det måste öppnas upp i utbyggda älvar för naturlig avel, det är den enda hållbara vägen för framtida laxar och öringar.   Poängterar dock att dom 12 sötvattenlekande arterna,  där ingen kompensation gives.  Detta är ingen bra väg att vandra,  dock en kortsiktig lösning på 100 årig vattenkraft.

För sportfiskare av norden är det en kortsiktig glädje ej hållbar i längden då Östersjön är i ett döende skeende. Hänvisar till tidigare artikel om just vattenkraften.  http://savethebalticsalmon.se/2013/09/03/vattenkraften-ar-ett-globalt-miljohot-2/

 

 

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.