Ett långsiktigt hållbart vildlaxfiske i Sverige

Förslag till riksdagsbeslut

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Ett-langsiktigt-hallbart-vildl_H102MJ495/?text=true

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fritidsfiske efter lax med kommersiella redskap skyndsamt bör förbjudas.

Motivering

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fritidsfiske efter lax med kommersiella redskap bör förbjudas skyndsamt.

ICES, Internationella forskningsrådets analyser visar att en majoritet av våra svenska vildlaxförande vattendrag inte uppnår MSY-målet (biologiskt hållbart antal individer) och att många vattendrag (framförallt de mindre) ligger långt under detta mål. ICES analyser visar också att den positiva utveckling som många vattendrag uppvisat under början av 2000 talet planat ut och att en långsam försämring för vissa bestånd förväntas ske under kommande år om exploateringen och den låga naturliga överlevnaden i havet ligger kvar på nuvarande nivåer.

Fritidsfiske med fasta redskap efter lax är idag omfattande. Enligt Fiskeriverkets kartering av utsatta fasta redskap 2011 så står detta fiske för 17 procent av andelen redskap, eller 102 fällor av totalt 590 fällor i Bottniska viken (ICES delområde 29-N, 30 och 31). I såväl Norrbotten som Västerbotten, där många svaga bestånd av lax finns, står detta fritidsfiske för ca 30 procent av andelen redskap. De fångster som görs av dessa fiskare avräknas inte den Svenska kvoten på lax. Den enda regleringen är att dessa fiskare sedan den 7 maj 2011 inte får sälja sin fångst. Dessa fiskare som i många fall dessutom har flera redskap säljer trots förbudet ändå sin fångst eller avyttrar sin fångst genom någon som har licens. Detta fiske är inte acceptabelt och det är i det närmaste omöjligt att utföra en effektiv kontroll av saluförbudet. Detta fiske står dessutom för ett betydande uttag utöver den tilldelade kvoten. Det påverkar således en positiv beståndsutveckling samt att detta fiske sker i direkt konkurrens mot yrkesfisket.

Denna typ av fritidsfiske bidrar på detta sätt negativt för ett långsiktigt hållbart laxfiskebestånd. Fritidsfiske med kommersiella redskap bör därför förbjudas skyndsamt. En sådan åtgärd utgör ett viktigt steg i arbetet med att bygga upp de svaga laxbestånden och på så sätt uppnå ett långsiktigt hållbart fiske.

11914_10200808757754151_1338747259_n

Till svar på detta kan vi på save bara att gratulera till ett bra beslut! dock ser vi det av högre prioritet att få bort giftig fisk från middags bordet! dvs skrota dispenser så att viktiga åtgärder kan vidtas i dom mest förorenade områdena.

Det måste vara prio ett då hela EU har saluförbud på fet fisk från Östersjön! för oss känns detta som ännu en förnekelse till dom verkliga problemen och Östersjöns döende process och en fortsatt ohållbar fiske agenda! det måste väl vara viktigare att man kan äta fisken utan att folks hälsa skall ligga till belastning.

M74 , älgsjukan samt fågeldöd  är brister på tiaminet och koppling mellan kisel och kiselalger blir allt mer påtagligt! detta problem är orsakat av den gröna vattenkraften samt tidigare industri skandaler.  Bakom hörnet hopar sig svarta moln med en gruvboom i dom sista laxförande älvarna i hela EU, detta är ett större hot mot hela det biologiska livet under ytan och samtliga organismer under ytan. Detta är betydligt allvarligare än fritids fisket i vår Östersjö.

FN-organ vill stoppa svensk gruva

http://www.bltsydostran.se

Den planerade nickelgruvan i Rönnbäcken utanför Tärnaby har stött på patrull.

1173902_10153682298175355_838783824_n

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.