Regeringens plötsliga nödstopp hotar Östersjön.

Regeringen har i tysthet beslutat skära ner landsbygdsprogrammet med över en miljard kronor nästa år. Till de miljöåtaganden som inte finns med i budgeten för 2014 hör det viktiga stödet för restaurering och skötsel av våtmarker för att minska övergödningen. Av Sveriges 400 kilometer kust är endast cirka tio procent av våtmarkerna är opåverkade av… Continue Reading