I GRUVBOLAGENS SPÅR

Detta kan väl knappast vara Samernas ansvar att skydda heliga vatten? detta är bara en liten del av den kolonialism som Svenska staten bedrivit genom generationer, det har drabbat oss i form och färg från industrins bakgårdar.  Döende Östersjö Dioxin,  Polychlorinated_biphenyl samt en doende Östersjö PGA vattenkraften uteblivet löst kisel samt produktionen av kiselalger som i sin tur… Continue Reading


Muonio samt Torneälven hotas av Northland Resources

Northland får skarp miljökritik Efter min dialog med gränsälvs kommissionen kommer det rapport om det bristande dammar och fusket med klarnings dammens storlek. Detta skulle aldrig ha godkänns av rådande myndighet! detta är ett solklart fall för JO, vi i föreningen skall självklart överväga en sådan handling. Kenneth Laxen och öringen i Muonioälven hotas av… Continue Reading


Vem vill äta fisk i från Umeå älv

Lånat Dokument av Marie Person Årets Västerbottning och Mrs  SAVE THE BALTIC/SALMON. Vem vill köpa fisk av fiskodlare som huserar i Umeälven, nedströms världens femte största nickelgruvsprojekt – dvs Rönnbäck? Vem vill äta av matråvaror som  fisk, vilt, fågel, bär, svamp, örter m.m. vilka absorberat restprodukter i vatten, luft, och dammpartiklar som sprids lång väg… Continue Reading


Opposition grows against pollution

Opposition grows against pollution Groups and movements, for clean lands, waters and healthy food! Free to yoin ; https://www.facebook.com/groups/253945969895/ You all are doing it for us, who know that the greatest demand we have is untouched land and waters, not gold, diamonds, minerals, gas or limestone. We join and support you all …. Sami Siida of… Continue Reading


Umeå energi/Laxdöd vid kraftverk upprör

Laxdöd vid kraftverk upprör Ett 20-tal laxar har hittats uppspolade och döda vid Umeå energis kraftverksstation i Sävarån. Beståndet av vild lax är litet, och enligt Peder Sandström från Sävaråns fiskevårdsområde går nu värdefull fisk till spillo. http://www.tv4play.se/program/nyheterna-ume%C3%A5?video_id=2488430&utm_medium=sharing&utm_source=permalink&utm_campaign=tv4play.se http://savethebalticsalmon.se/2013/09/10/water-power-is-a-global-environmental-threat/ Fotona togs 29 oktober 2013 togs första, andra fotona 1 vecka senare, efter att Simon Sandberg… Continue Reading


Finland förbättrar lax- och havsöringsbestånd

För laxfisket i älvområdena vill man fastställa säsongvisa licenskvoter. (Copyright NWCouncil/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License ) Finland förbättrar lax- och havsöringsbestånd Publicerad 08:15 – 2013/11/21 Finland får snart en ny lax- och havsöringsstrategi med siktet inställt på år 2020. Det talas om fenklippning av utsatt fisk och minskat fiske på blandbestånd, stora förändringar som… Continue Reading


Gruvarbetaren i minnenas arkiv

Minnenas arkiv är en  filmatisering om gruvarbetarnas stora strejk mot en bättre arbetsmiljö och lika villkor. Året var 1969–1970. Efter en lång dialog med Per Alrik Emmoth Sörmjöle, född Kangos före detta LKAB arbetare Kiruna.  Han berättar med  lugn röst om tiden då han arbetade under jord. Det var hårt arbete och skitigt. Det var en måndag… Continue Reading


Ett långsiktigt hållbart vildlaxfiske i Sverige

Förslag till riksdagsbeslut http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Ett-langsiktigt-hallbart-vildl_H102MJ495/?text=true Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fritidsfiske efter lax med kommersiella redskap skyndsamt bör förbjudas. Motivering Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fritidsfiske efter lax med kommersiella redskap bör förbjudas skyndsamt. ICES, Internationella forskningsrådets analyser… Continue Reading


Tiaminer och kiselalger

Tiaminer och kiselalger Kiselalgernas betydelse i kretsloppet har äntligen fått fotfäste i Riksdagen. Att frågan behandlas gör det möjligt att sammankoppla gamla industrisynder och Östersjöns döende process. Vattenkraften slår hårdare mot Östersjön än övergödningen i sig självt gör. Vattnet är så näringsfattigt och det kan användas direkt i ettbilbatteri. http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/…/1/acta05_02_07_t.pdf På grund av låga näringsvärden… Continue Reading


Regeringens plötsliga nödstopp hotar Östersjön.

Regeringen har i tysthet beslutat skära ner landsbygdsprogrammet med över en miljard kronor nästa år. Till de miljöåtaganden som inte finns med i budgeten för 2014 hör det viktiga stödet för restaurering och skötsel av våtmarker för att minska övergödningen. Av Sveriges 400 kilometer kust är endast cirka tio procent av våtmarkerna är opåverkade av… Continue Reading