Nyfödda barn fulla med kemikalier

I Vetenskapens värld 11 maj framkom nya och mycket allvarliga uppgifter. Numera har ett nyfött barn mångdubbelt mer perfluorerade miljögifter i sitt blod än mamman. Perfluorerade ämnen tvättas till exempel ur kläder eller kommer från biltvättar. Dessa ämnen är mycket svåra att bryta ned. De binds inte till fettet som andra miljögifter utan binds till proteiner.… Continue Reading