Systemets fångar

Exploatörerna är multinationella kapitalister, därmed har motståndarna mot provbrytningar och gruvetableringar den moraliska rätten att protestera. De som kan protestera är endast de som inte har något att förlora. Vi andra är systemets fångar i skulder och lönearbeten.  Systemets fångar Bli gratis medlem här! stöd kampen. http://urbergsgruppenjokkmokk.se/systemets-fangar/ https://www.facebook.com/groups/253945969895/ https://www.facebook.com/groups/545562282176205/ Den laglig rätten att blockera arbetet på… Continue Reading


Besöksnäringen är Sveriges och världens nya basnäring

Besöksnäringen är Sveriges och världens nya basnäring. Hör vad jag säger! Här kommer hårdfakta. Siffror som talar sitt tydliga språk. Många tror att Sverige fortfarande lever på gruvindustrin och personbilar. Hårda fakta pekar på en annan verklighet! Besöksnäringen är ensam nästan lika stor som Järn och stål tillsammans med personbilsindustrin. Besöksnäringens: 98,8 miljarder. Järn och Stål: 68,4… Continue Reading


Värva medlemmar

Av 80 älvar har vi endast en handfull kvar med vildlax, resterande är döda ur biologisk synpunkt.Det är gratis att stödja oss på facebook, dock bör man slå av aviseringarna under huvudbilden! om du vill göra nytta delar du denna vidare så fler kan hitta till oss!.https://www.facebook.com/groups/253945969895/ Jag vill börja med att kort presentera oss!… Continue Reading


Nyfödda barn fulla med kemikalier

I Vetenskapens värld 11 maj framkom nya och mycket allvarliga uppgifter. Numera har ett nyfött barn mångdubbelt mer perfluorerade miljögifter i sitt blod än mamman. Perfluorerade ämnen tvättas till exempel ur kläder eller kommer från biltvättar. Dessa ämnen är mycket svåra att bryta ned. De binds inte till fettet som andra miljögifter utan binds till proteiner.… Continue Reading