Livsmedelsverkets kostråd

Sveriges dioxinundantag I Sverige är det tillåtet att sälja viss fisk med högre halter av dioxin och PCB än i övriga Europa. En förutsättning för att Sveriges undantag från EU:s gränsvärden är att man informerar om riskerna med att äta sådan fisk. Dioxiner och PCB Dioxiner och PCB är miljöföroreningar som på olika sätt fått… Continue Reading