Misstänks ha smugglat 105 ton giftig lax

Nu har Sverige brutit mot ännu ett krav från EU för att ha undantag från gränsvärdena gällande dioxin och dioxinlika PCB:er. Inte nog att Sverige inte lever upp till infomationskravet, då bara en minoritet känner till kostråden, nu har det även levererats giftig lax till Frankrike. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=5506874 FÖRBJUD DEN GIFTIGA FISKEN Ett företag i Blekinge har… Continue Reading