Livsmedelsverkets kostråd

Sveriges dioxinundantag I Sverige är det tillåtet att sälja viss fisk med högre halter av dioxin och PCB än i övriga Europa. En förutsättning för att Sveriges undantag från EU:s gränsvärden är att man informerar om riskerna med att äta sådan fisk. Dioxiner och PCB Dioxiner och PCB är miljöföroreningar som på olika sätt fått… Continue Reading


ISABELLA LÖVIN GÖR SKILLNAD/GIFTFRI MAT OCH FRAMTID

Hon skulle behövas belönas med hedersamt pris för sina insatser för folkhälsan. Nu har Isabella Lövin ställt en skriftlig fråga till EU-kommissionen om vad de tänker göra åt Sveriges illegala export av dioxinlax och det faktum att regeringen inte informerade kommissionen om Livsmedelsverkets uppfattning att undantaget inte borde förlängas pga bland annat att informationen om kostråd inte… Continue Reading


Giftfri mat

Visst är det märkligt att vi försvarar jobben och låter giftet fara till andra länder! när skall detta få ett stopp? fet fisk måste ha ett generellt förbud för alla,  om EUs fiskepolitik ska bli accepterad. ”Miljöorganisationer och sportfiskare har gått på händer för att framställa fiskenäringen som bovar som säljer fisk med dioxin” Så stod det… Continue Reading


Vem tar ansvaret ”efter” det att gruvindustrin gjort sitt?

Detta är en fråga riktad till LKAB:s styrelse och till Norrbottens ledande politiker. ( frågan ställd av Save the Baltic Salmon ). Frågan berör en av Sveriges sista strömmande älv Kalixälven, Torneälv samt Kaitum älvar med biflöden , och den pågående Expansionen av gruvdriften i  Norrbottens län. För att Norrbottens politiker och LKAB:s styrelse  ska förstå innebörden av frågan, så… Continue Reading


DET FINNS INGA GRÖNA GRUVOR

Motståndet växer för var dag, och inom sportfiskare. Gruvor har igenom tid och rum visat sitt rätta ansikte, nu senast i Blaiken där företaget gått i konkurs och vi skattebetalare ska stå för konsekvenserna medans riskplacerarna täljer guldet i bergen. 750 hade samlats i Stockholm mot dessa gruvor. Dock tycker jag det saknas vitala delar i framträdandet på demonstrationen. Ansvaret… Continue Reading


Jordens framtid

Jordens framtid Av Tomas Dharmprem Hedlunds och Anusatis sidor   Vi påverkas av hur världen mår, och den mår inte alls bra nu. För att vi ska kunna må riktigt bra, behöver vi också ta hand om vår omgivning och kommande generationer. Vår Jord, som Stockholm är byggt på, är som en liten bräcklig eka i… Continue Reading


Misstänks ha smugglat 105 ton giftig lax

Nu har Sverige brutit mot ännu ett krav från EU för att ha undantag från gränsvärdena gällande dioxin och dioxinlika PCB:er. Inte nog att Sverige inte lever upp till infomationskravet, då bara en minoritet känner till kostråden, nu har det även levererats giftig lax till Frankrike. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=5506874 FÖRBJUD DEN GIFTIGA FISKEN Ett företag i Blekinge har… Continue Reading


Rädda vildlaxen i Kalixälv

Information om laxfonden från Kalix Älv Ekonomisk förening Den vilda laxen i Kalix Älv är en fantastisk naturresurs. Med rätt förvaltning kan Norrbotten få ett sportfiske efter lax i världsklass och samtidigt säkra överlevnaden av en unik och genetiskt värdefull laxstam. Till glädje för alla naturvänner i norra Europa och för lokala yrkes-, fritids- och sportfiskare,… Continue Reading