Betesbyggare med intresse för det levande.

Hejsan. Mitt namn är Mikael Stener. Jag är en gubbe som alltid har varit intresserad an naturen och hur det fungerar i densamma. Detta intresse ledde mig, om än sent i livet, till att bli lärare i naturvetenskap på högstadiet. Där får jag chansen att förmedla mina kunskaper om naturen till ungdomarna och att försöka… Continue Reading


Älvreglering påverkar djur på land

Älvreglering påverkar djur på land Skogslevande insekter och spindlar blir färre och fåglar tar skada längs reglerade älvar. Tre olika studier av ekologer vid Umeå universitet visar att älvreglering har en negativ effekt även på landlevande djur. Det är sedan tidigare känt att reglering påverkar laxvandring, vattenlevande insekter och strandzonens växtlighet, men effekter på landlevande… Continue Reading


Jockfall räddar vildlaxen i Östersjön och i EU

Jockfall AB och Ronny Landin stödjer Save the Baltic Salmon i arbetet med att rädda de utrotningshotade laxstammarna i Östersjön. Vi måste arbeta tillsammans för att laxen ska få leka i våra älvar. Vi vet att Östersjölaxen är särskilt hotad och uppmanar förvaltande myndigheter och nationer att ta sitt ansvar och värna de vildlaxbestånd som överlevt. Fisket hos… Continue Reading