Årsmöte i Jönköping den 5 April

Årsmöte den 5 April kl 20.00 i Jönköping i scouternas klubbstuga i Husqvarna samt på facobook klubbrumm save the baltic/salmon! samtliga är kallade som önskar deltaga! Var god notera edert deltagande på lista enligt nedan! dagordning samt övrig info kommer inom kort!

Fullständig styrelse och att alla är välkommna med förslag, inrikting, mål o syfte.

Endats föranmälda kommer att ha möjlighet till att påverka framtiden.

Notera här med Namn samt mejladress!

Annual meeting on April 5 at 20:00 in Jönköping at scouternas clubhouse (Husqvarna) and on facobook clubroom save the Baltic! all are called who wish to attend! Please note Your Excellency’s participation on the list below! agenda and other info coming soon! Full board and everyone is welcome suggestions, orientation, goal o aim. Only pre-registered will have the opportunity to influence the future.Note here the name and email address!

Wellcomme Kenneth

Plats Husqvarna/Webben

Dag/tid Fredagen 5 April kl 20.00

§1 Mötets öppnande

§2 Val av ordförande för mötet

§3 Val av sekreterare för mötet

§4 Val av 2 Justerare för mötet

§5 Godkännande av dagordning

§6 Antagande av organisationens namn

§7 Antagande av organisationens stadgar

§8 Val av ordförande för 2 år

§9 Val av Kassör för 1 år

§10 Val av 2 Ordinarie ledamöter till styrelse för 2 år

§11 Val av 1 Ordinarie ledamöter styrelse för 1 år

§12 Val av 1 suppleant till styrelsen för 2 år

§13 Val av 1 suppleant till styrelsen för 1 år

§14 Val av 1 Ordinarie Revisor för 2 år

§15 Val av 1 Ordinarie Revisor för 1 år

§16 Val av 1 Revisors suppleant för 2 år

§17 Val av 3 ledamöter till valberedning för 2 år

§18 Val av 1 suppleant till valberedningen för 2 år

§19 Övriga frågor

§20 Mötets avslutning.

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.