LKAB orsakar stora utsläpp i Rakkuribäcken Kiruna

Åtgärda utsläppen i Rakkuribäcken!  Kortfattad problematik LKAB har en sedimentdamm och en klarningssjö som ligger vid Rakkuribäcken. Genom dessa släpper de ut flera olika basiska ämnen, bland annat odetonerat sprängämne som innehåller olika salter. Alla dessa ämnen påverkar miljön i vattnet, och flera av dem bidrar även till övergödning. Man kan se tydliga tecken på… Continue Reading