Odlad fisk hotar ekologiska balansen

Odlad fisk hotar världshaven, våra älvar, åar och bäckar.  En total kollaps av dom ekologiska systemen är att vänta. Att äta fisk från säkra bestånd medför att sluta äta den odlade fisken som är beroende av fiskmjöl som görs av rov-fiske av våra hav. Men det allvarligaste hotet är fiskodlingarna som sprider smitta till våra vatten, Fisken i odlingarna får medicin mot  virus. Den vilda fisken… Continue Reading