Kymmene älv i södra Finland

Yrkesfiskare i Finland har fått tillstånd att fiska bort mörtar i Kymmeneälvs mynning,  som är Södra Finlands största lax älv. Bilderna är tagen i juli 2012, då en stor mängd med laxar och öringar simmar i vattnen.  Yrkesfiskare är förpliktade att släppa lax fiskarna. Med hur gick det? Skandal?  ingen har lyft frågan. http://yle.fi/uutiset/kuva_madantyneesta_rysasta_raivostutti_kalastusharrastajat/6517332 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kymmene_%C3%A4lv… Continue Reading


Talande bild/döende framtid.

Talande bild/ döende framtid är en beskrivning av den kolonialism som vår regering utsatt landet för i sekler. Det började med utbyggnaden av vattenkraften och avvaerkningen av  skogen, vilket har lett till Östersjöns döende process samt förgiftningen av våra vatten. Flottningen och utdikningen av myrarna förstörde stora uppväxtområden för fiskynglen i våra föryngrings- och födobäckar.. Vattenfall… Continue Reading