Giftfri mat/Skriv på uppropet mot hormonstörande ämnen

– Vi kan nu se ett starkt samband mellan hormonstörande kemikalier och flera av våra vanligaste folksjukdomar, säger Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet och en huvudförfattarna till rapporten ”Endocrine Disrupting Cemicals 2012” Se mer här:http://www.svt.se/nyheter/sverige/hormonstorande-amnen-vanlig-orsak-till-sjukdom http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5448949 Skriv på uppropet till EU-kommissionen om att förbjuda hormonstörande ämnen i konsumentprodukter! http://www.avaaz.org/en/petition/Ban_endocrine_disrupting_ chemicals_in_consumer_goods/?fqVOedb&pv=22 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/dolda-kemikalier-drabbar-barnen Stöd… Continue Reading