Giftfri mat/Norrbyskär

Nu visar färska siffror att en totalsanering av Norrbyskär kostar 143 miljoner kronor. Kostnaden gäller främst  arbetet med att ta bort all jord som förorenats av främst dioxiner. Det visar slutrapporten som Umeå kommun beställd av Thyréns. Rapporten visar också att föroreningarna efter sågverksepoken på ön inte behöver åtgärdas akut. – Spridningen av dioxinerna i… Continue Reading