Giftfri mat/barns rätt i samhället?

Läkarens råd mot oro för kemikalier: Var aktiv konsument! Störd reproduktion, fetma, för tidig pubertet och kanske beteende-störningar  Effekterna av miljögifter på hälsan diskuterades på Riksstämman. Framtidens sjukdomar är redan här och visar sig i den uppväxande generationen, enligt de talare som deltog vid symposiet om hormonstörande ämnen under stämmans första dag. –Det finns ett vetenskapligt… Continue Reading