Giftfri mat VS Eskil Erlandsson VS Gruvor-Gunnar Westrin

Nya intressanta artiklar!

Barn och vuxna utsätts dagligen för det hormonstörande miljögiftet Bisfenol A. Vi anser att Sverige bör följa Frankrike och förbjuda ämnet i livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel, skriver Linda Wemmert (M) och Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-bor-folja-frankrike-och-forbjuda-bisfenol-a_7828432.svd

___________________________________________________________

En infekterad strid om kemikalier i mat rasar mellan de två C-departementen miljö och landsbygd.

Lena Ek vill behålla strikta regleringar,  Eskil Erlandsson vill lätta på dem.

Trots upprepade påstötningar har den svenska regeringen inte kunnat komma överens om den handlingsplan som EU kräver.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16095568.ab

Skämtteckning42 Max

Tankar i det blå3

http://www.24norrbotten.se/#category=0&date=playlist

http://www.vansterpartiet.se/gruvbolagen-ska-bidra-till-den-regionala-utvecklingen/

Gunnar Westrin:s 13 heta frågor om gruvorna!

http://www.nsd.se/nyheter/kalix/artikel.aspx?articleid=7410712

1) Vilka direktiv har Bergsstaten fått från regeringen gällande gruvhanteringen?

2) Är det sant att mineraler går före art- och habitatdirektivet? Scandinavian Resources (Kiruna Iron) har fått tillstånd för provborrningar i Rakurrijokken, Rakurrisjön och i delar av Kalixälvens källflödessjöar. Här går alltså mineraler för art- och habitatdirektivet. Miljöbalken skyddar alltså inte nationalälvar med biflöden från gruvhanteringen?

3) Gäller miljöbalkens skydd enbart de skyddade älvarna gällande exploatering av vattenkraften?

4) Några tillstånd har getts i Norrbotten/Lappland som verkar vara kontroversiella. Detta gäller framför allt undersökningstillstånden på Laevas och Girjas samebyar. För Girjas går gruvområdet ända ner till Kaitumälven, skyddad i miljöbalken. Gruvområdet är stort och kommer att påverka både Kalixälven och Kaitumälven.

5) Hur ser Bergstaten på den allt mer växande naturturismen (jakt-fiske-allmänt-samerna etc)?

6) Det andra kontroversiella ingreppet kommer tydligen att drabba Vittangi- och Saarivuoma samebyar. Området kring Kärkejaure och ner mot Pirtimusjaure är aktuellt för provborrningar, framför allt efter koppar. Pirtimusjokken rinner ner i Vittangijärvi, som är källflödessjön till Vittangiälven, som rinner ut i Torneälven, som mynnar ut i Bottenviken. Verkar det inte ohållbart att ha gruvor i ett vattnets kretslopp, som är känsligt? Därtill i väglöst land, framför allt kring Kärkejaure – Pirtimus.

7) Tänker Bergsstaten på vilka ingrepp som kommer att drabba landsdelarna? Tänker Bergsstaten på ekologin och på biologin?

8) Vilka funderingar har Bergstaten gällande renskötselområden och samernas fortsatte levnad?

9) Under vilka premisser gav Bergstaten undersökningstillstånd (koppar) i närheten av Neitisuando i den nedre delen av Kaitumälven? Gruvområdet ligger på bägge sidor om Kaitumälven? Är det här tillåtet ett borra i själva älven, gruvområdets dragning ger intrycket av detta.

10) Vet Bergstaten om att Naturvårdsverket planerar en nordlig nationalpark strax norr om det tänkta området på Saarivuoma marker?

11) Skyddar Natura 2000 för kommande gruvor?

12) Känner Bergstatens till den oro som just nu grasserar i landet?

13) För att undvika en del missförstånd – se alla kampgrupperna runt om i landet – bör Bergstaten informera befolkningen vad som sker och hur gången för alla ansökningar går till. Ingen information skapar desinformation.

_________________________________________________________

Ännu ett bra initiativ från HAV!
16-17 april hålls Sveriges första ”Havs- och vattenforum” i Göteborg. Målet är att samla de krafter som i dag arbetar för en bättre havs- och vattenmiljö för att skapa biologisk mångfald och ett hållbart fiske

Mer info på länken:
http://fiskejournalen.se/forum-for-battre-vattenmiljo/

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.