Saittarova intresseförening

Saittarova intresseförening skänker ett livstids fiskekort till förmån för inlösen av kalix älv. Byns överlevnad hänger på turismen,som avtar med laxens frånvaro. Fisket i 7 älvar inom 9 mils radie är stundom riktigt bra,speciellt efter harr och öring! Bygden har en hög medel ålder ,förutsättningarna är små till fortsatt verksamhet utan laxens närvaro. Fisketurismen är betydande… Continue Reading