Torneälv bifurkationens förlovade land

Levande älv berg och dalar Bifurkationens förlovade land  är Torne älv som delar sig i Tärendö älv som slutligen binder ihop Bifurkationen i Kalix älv.  Detta är en av jordens befintliga bifurkationer, och den har sin början ca 6 km norr om byn Jounosoundo där bron går över själva förgreningen ner vidare i Tärendö älv, vilken har… Continue Reading