H.M. Konungens jultal 2012

”Jag hoppas många fler ger uttryck direkt till Kungahuset – och upplyser Kungen om vad hans ställningstagande för miljön borde innebära ifråga om att sluta helt okritiskt hylla gruvnäringen. Nedan följer ett inlägg på Kungahusets Facebook sida som ett svar till jultalet från May-Britt Öhman”

”Jag tackar för julhälsningen från Kungahuset men vill uttrycka min bestörtning över hur Sveriges urfolk samerna återigen helt osynliggörs samtidigt som våra marker och vatten beskrivs som hela Sveriges naturresurser – att bara gräva ut och exportera, utan något ansvarstagande för kommande generationer .

”Denna gruvnäringens renässans är bara ett exempel på att Sverige har mycket att erbjuda världen. Vi har som land både kunnande, industri, tjänster och råvaror. Vi har forskning och innovationer. Allt detta utgör en bra grund för att kunna möta morgondagen.”
De flesta av alla dessa gruvexploateringar ligger nämligen inom samiskt territorium – Sápmi. Det samiska folket har funnits här långt före etableringen av konungariket Sverige, och det känns underligt att behöva påpeka detta för Ers Majestät. Det förefaller rimligt att detta ges en plats i jultalet, åtminstone då för Sveriges välstånd viktiga gruvorter som Gällivare- Jiellevárre och Kiruna –Giron omnämns.

Jag förskräcks också över hur okritiskt de nya gruvexploateringarna omnämns i enbart positiv anda. Historiskt är det av svenska staten ägda företag som bedrivit verksamhet. Idag är det utländska företag som fritt ges tillträde och som i flera fall misstänks för miljöbrott. Svenska tillgångar säljs ut, och inget ansvar för framtida generationers rena vatten och giftfria marker tas. Risken är stor att Sápmi utarmas – det blir bara gruvnäring och därtill relaterade företag kvar – ägda från utlandet, vinsterna förs någon annanstans , och alla andra näringar – rennäring, slöjd, jakt, fiske, turism, allehanda småföretag, slås sönder och samman.
Kungen säger:
”I denna framtid har vi också en viktig uppgift. Jag tänker då på vår miljö och vårt klimat. Vi önskar att kommande generationer ska kunna andas frisk luft och dricka rent vatten! Då måste vi finna vägar för vår värld. Vägar som möjliggör för jorden att fungera också i morgon.”
Jag önskar Ers Majestät med familj och entourage ett gott slut på 2012 och ett fantastiskt 2013.  Jag delar er familjs glädje i de gångna årens glada händelser, som de kommande.  Jag hoppas dock att under 2013 få höra mer av aktivt ställningstagande för ett faktiskt ansvarsfullt agerande i miljöfrågorna – där gruvföretagens sanningar inte basuneras ut utan att kritiskt ifrågasättas. Kompetensen att ifrågasätta denna finns runtom i vårt avlånga rike, hos forskare och nätverk.  Jag välkomnar förfrågningar för mer underlag. Med vänliga hälsningar, May-Britt Öhman, Fil.Dr och forskningsledare för forskningsprojektet ”Älvar, Motstånd, Resiliens: Hållbara framtider i Sápmi”, Uppsala Universitet, samt suppleant i Svenska Samernas Riksförbund (Sameföreningarnas mandat)”

Foto May-Britt Öhman

Foto May-Britt Öhman  fotograf Heather J Hoag

 

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.