GE LAX ORSAKAR CANCER

Till att börja med är genetiskt fisk säkert att äta? Anser att dessa skillnader mellan konventionella och genetiskt lax: GE lax har högre nivåer av ett tillväxthormon som är känt för att orsaka cancer. GE lax kan utgöra ett större hot födoämnesallergi grund av högre nivåer av allergi-producerande föreningar. GE lax ger färre hälsofördelar, bland… Continue Reading


Giftfri mat

Hur farliga är de osynliga kemikalierna som våra barn kommer i kontakt med varje dag? Hur ska vi skydda dem mot giftiga ämnen som kan finnas i leksaker, haklappar och nappflaskor? Samtal med Christine Ribbing, doktor i medicin och Katarina Johansson, miljöjournalist, som båda kommit ut med böcker i ämnet. 17-timmen artikel.aspx?programid=1637&artikel=5393409 Dagens fråga: Bryr du dig om… Continue Reading


H.M. Konungens jultal 2012

”Jag hoppas många fler ger uttryck direkt till Kungahuset – och upplyser Kungen om vad hans ställningstagande för miljön borde innebära ifråga om att sluta helt okritiskt hylla gruvnäringen. Nedan följer ett inlägg på Kungahusets Facebook sida som ett svar till jultalet från May-Britt Öhman” ”Jag tackar för julhälsningen från Kungahuset men vill uttrycka min… Continue Reading


Fiskekriget i Haparanda skärgård

Yrkes fisket på hållbara bestånd är ett bättre alternativ än odlad fisk i  samhörighet med turismen i älv-dalarna. Kommunerna som är involverade i detta kan lösa problematiken!  så att hållbart går först! gällande länsstyrelsernas myndighets missbruk med dispenser till vanligt folk med lax-fällor måste bort . Detta fiske är en bättre lösning än dom odlingar som förgör världshaven? nu kommer detta kust-nära fisket att… Continue Reading


Rovdrifts Kapitalismen

– När I-landsångesten blir för svår. Ännu en gång har Max Gustavsson slagit huvudet på spiken med en sådan precision! Att klockorna i Rom stannat! Genast väcktes mitt intresse till och mina klockor ringer angående riskkapitalbolag via gruvor i vår fjällvärld! Utländska? Hur ligger det till med vår egen Kung Carl Gustaf och hans intresse… Continue Reading