Giftfri mat

Svenskt förbud mot bisfenol A (BPA) i livsmedelsförpackningar avsedda för barn 0-3 år Regeringen beslutade torsdagen den 20 december 2012 att införa ett nationellt förbud mot det hormonstörande ämnet Bisfenol A (BPA) i lack och ytskikt i förpackningar för livsmedel särskilt avsedda för barn 0-3 år. Läs mer här:http://www.regeringen.se/sb/d/16697/a/206518 Koncentrationen av gift är den högst… Continue Reading