EKOLOGIN ÅTER VÄNDER TILL ÄLVAR OCH ÅAR

Följer man upp vad som hände när man rev dammen i White Salmon River.  Allt började med att myndigheterna vågade ställa krav. Efter att licensen hade gått ut krävdes det att 95% av den ned-vandrande fisken skulle överleva. Valet stod mellan att bygga en fiskväg eller att riva dammen. I filmen säger kraftverks-ägarna PacifiCorp: ”det var billigare och bättre… Continue Reading


Kampanj mot Norska nätfisket

Självklart ställer vi oss bakom rörda aktioner! Team SAVE THE BALTIC SALMON//Kenneth Karlsson Från den 14 januari 2013 och under de kommande månaderna, Orri Vigfússon och North Atlantic Salmon Fund starta en kampanj som särskilt syftar till den gemensamma norsk nätfiske, som är den största kvarvarande nätfiske, som inte i branschen för fiskeavtal om skydd… Continue Reading


ISABELLA LÖVIN GÖR BRA JOBB

Isabella Lövin strävar på och gör ett fortsatt bra arbete för våra hav! hoppas att hon tar vår Jordbruks minister i örat, samt fördömer Sveriges tveksamma inställning till överfiske och dispenser med GIFTIG fet fisk.  Hon var också fjolårets Ms SAVE THE BALTIC SALMON personlighet! EU-parlamentet röstar om bindande regler som ska sätta stopp för den årliga… Continue Reading