POLITRUKERNA SKA BORT FRÅN VÅRT NORRLAND

Skattebetalarna kommer att få betala saneringen av Lappland Goldminers konkurssade gruvor i Västerbotten. Nu höjs röster för att en del av gruvindustrins vinster ska avsättas till en saneringsfond. Min bestämda uppfattning är att riksdagen bör se över både miljölagstiftning och den ersättning som exploatörer ska betala till både region och kommun. Mer skydd för biologisk mångfald och… Continue Reading