Gruvligt avfall Luossajoki (Laxbäcken) (Imetjoki)

Från fiskrik bäck till avloppsdike Text: Rune Henriksson © Laxforsens Bygdeförening http://www.hembygd.se/ Foto Markku Nurmilampi Ej Dricksvatten 2002-11-26 Sällsynt rikedom på fisk Luossajoki kunde, enligt mångas vittnesbörd, tidigare uppvisa en ”sällsynt rikedom på fisk”. Citatet ur Gerda Niemanns STF-artikel från år 1904 är bara ett av flera liknande. I boken, I Nordsvenska finnmarker, redogör Hugo… Continue Reading