Att dela är att sprida kunskap

Ni som är inne och läser inlägg på bl.a. Save The Baltic Salmon. Älvräddarna och av andra skribenter som värnar om vår miljö. Dela dessa på FB och andra fora, så att så många som möjligt får ta del av dem och därmed blir insatta i problematiken vi dagligen ställs inför. Ju fler vi blir… Continue Reading