GIFTFRI MAT

I Östersjön är laxen och strömmingen så full av miljögifter att de är farliga att äta. I 30 år har myndigheterna kämpat för att få bort gifterna. I 30 år har de misslyckats. Nu vill regeringen att vi äter fisken ändå.   Skandal räcker inte! det är fruktansvärt vad en LOBBY grupp,  kan åstadkomma för att… Continue Reading


OLAGLIGT FISKE I DANMARK

http://www.fyens.dk/article/2203351:Kerteminde–Kertinge-Nor-saetter-kedelig-Danmarks-rekord# Fiske kontroll i Kertinge Nor. Totalt har man hittat 837 illegala ål fällor sedan oktober, ingen vet omfattningen av det illegala fisket i Kertinge Nor. Precis som kontrollorgan för fiske tror att det har tagit itu med problemet, uppkomsten av nya fällor hittas i hundratals. Tisdag och onsdag var inspektörerna tillbaka förbi Kertinge Cove, och här placerades nästan… Continue Reading