GRUVOR I SANDÅSLANDET

Avalon Minerals Viscaria AB (australiensiskt gruvföretag) har av Bergs-staten i Luleå beviljats undersökningstillstånd för malm prospektering i området norr om Vittangijärvi.  Området sträcker sig från Vittangijärvi i söder upp och omkring sjösystemen Pirtemusjávri och Geargejávri upp mot Järämä by.  Området beräknas vara ca 181,5 km2. Området innefattar även myrmarker och Torne-träsk – Soppero fjällskogs-naturreservat (Natura 2000). http://www.bergsstaten.se/kungorelser/kungorelse-sattavuoma.pdf Nu har gruveländet också… Continue Reading