EU:s MILJÖSKANDALER FORTSÄTTER

EU fortsätter sin kamp om fisket som EU själv ratar! envist och målinriktat! till det kan man nu stoltsera med att dom sista älvarna ska fyllas med gruvslam och giftiga metaller. Min insikt ger kalla korar på ryggen om hur våra inkompetenta Politiker fortsätter att skydda fisket och giftet.  För oss insatta är det en gåta hur fisket bedrivs, samt att den oetiska handeln får fortsätta utan att någon ens rycker på ögonbrynen.

Nu kommer alla kompensations odlingar att fasas ut för vild fisk, vilket i sig kommer tvinga våra gröna förnybara vattenkraft att åtgärda möjligheterna för vild fisk att leka, fritids fisket skall ingå i Tac! vilket i sig är en märklig analys, till det lägger man en rapporterings plikt gällande fritids fisket, men saluförbudet gäller fortfarande.

Läs mer här: SV

Trolling fiske ska föra loggbok! Genom undantag från artikel 14 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska befälhavare på Europeiska unionens fiskefartyg av alla längder som innehar ett fisketillstånd för lax, liksom befälhavare på tjänstefartyg som används för spöfiske och andra typer av fiske, föra loggbok om sina fiskeinsatser i enlighet med artikel 14 i förordning (EG) nr 1224/2009.  All odlad fiska ska märkas! och sedan fasas ut mot vild fisk i utbyggda älvar!

38 miljoner euro till att rädda Östersjön – forskning.se

http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/38miljonereurotillattraddaostersjon.5.7952d75d13ab5f785b59fd.html

– Det här är en väldigt viktig forskningssatsning. Östersjön hotas bland annat av övergödning och miljögifter, det här.
En ny studie vid SLU visar att vilda minkar med fördel kan användas för att övervaka miljöföroreningar såsom PCB, bromerade flamskyddsmedel och pesticider. Studien visar också att halterna av PCB i kustområdet kring Gävle och Söderhamn fortfarande är så höga att det finns risk för att djurlivet kan ta skada.
Så slut notan är att det är vi och minkarna som får fortsätta äta giftet från Östersjön tillsammans med Finland.

Om miljötillståndet i våra svenska havsområden

HAVET 2012 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.  Läs: http://www.havsmiljoinstitutet.se/publikationer/havet/2012/

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.