VINDELÄLVEN

Hoten mot Vindelälvslaxen finns kvar trots rekordmånga laxar har vandrat upp i älven för att leka i år. Nästan 9000 laxar ett år räcker inte för att veta om det håller i sig på sikt. Ett bra år räcker inte artikel.aspx?programid=109&artikel=5314689 Det säger Daniel Holmqvist i Vindelälvens fiskeråd som bara vågar vara försiktigt optimistisk om… Continue Reading


ÅRETS LAX HJÄLTAR MARIE PERSSON

Lilian Mikaelsson nominerar Marie Persson, två-barns-mamma och egen företagare, för hennes utmärkta arbete med att lyfta frågan om gruvprospekteringar i Rönnbäck/Björkvattsdalen i Tärnaby. Under två år har hon fördjupat sina kunskaper om vad en gruva skulle få för konsekvenser. Förutom de rent mekaniska och troligtvis irreparabla skador på naturen och dess vattenflöden , så har hon… Continue Reading