Livsfarliga miljögifter efter avfallsbränning

http://www.kuriren.nu/nyheter/?articleid=6610840 Mer om SVEVIA:s olagliga avfallsförbränning. Det behövs ordentliga straff för miljöbrott, detta anser jag borde leda till fängelsestraff. Tyvärr är kunskapen väldigt dåligt hos åklagarna om miljöbrott och många fall leder aldrig till straff, förutom alldeles för milda böter. http://www.nsd.se/nyheter//artikel.aspx?articleid=7259692 Citat:  https://www.facebook.com/GiftfriMat