Kislelager fungerar även som indikatorer i sötvattensjöar.

Kiselalger används för att bedöma miljökvaliteten av rinnande vatten i Sverige och i flera andra länder i Europa. I rapporten Sötvatten 2009 skriver Maria Kahlert och Steffi Gottschalk från SLU att deras undersökningar tyder på att algerna även kan användas som indikatorer i sjöar.

 

 

 

 

 

 

 

Fastsittande kiselalger återspeglar vattenkvalitet väldigt bra och rekommenderas som bioindikator i de flesta typer av europeiska vattendrag. Metoden baseras på att olika kiselalgsarter har artspecifik tolerans eller preferens för olika miljöförhållanden (näringsrikedom, organisk förorening, surhet m m).

Nu undersöker ett projekt vid SLU om metoden med kiselalger fungerar även i sjöar. Ett av syftena med projektet är att kunna ge rekommendationer om hur ofta och var prover ska tas. I projektet ingår 57 svenska sjöar som alla provtagits i andra studier under 2002-2008.

Våra första resultat tyder på att existerande kiselalgsindex även kan användas i sjöar för att bedöma vattenkvaliteten.

http://www.slu.se/sv/samverkan/kunskapsbank/2009/11/kiselalger-fungerar-som-indikatorer-aven-i-sjoar/

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.