Helikopter perspektiv

Riksintresse begreppet måste få en klarhet! ett Riksintresse kan betyda många olika saker! och behöver inte betyda att en gruvetablering kan styrkas! det kan vara så att en etablering kan bli en besparing för framtiden. Vilka Riksintressen finns i vårat Sverige kan man få ut från länsstyrelsen som är förvaltare av riksintressen.

Fotograf Markku Nurmilampi

Läs mer här!: http://sv.wikipedia.org/wiki/Riksintresse#Riksintresse_i_Sverige Länstyrelsen:http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/planeringsunderlag/Riksintressen/Pages/riksintressen-i-norrbottens-lan.aspx

Riksintresse:http://www.raa.se/publicerat/varia2009_1.pdf

Riksintresse för naturvård och friluftsliv De skyddade sträckorna kan anses ligga inom riksintresset ”friluftsliv: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8253-1.pdf

Natur och kultur turism: http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/naringsliv%20och%20foreningar/Natur-%20och%20kulturturism.pdf

I takt med den tekniska utvecklingen har människa börjat påverka sin omgivning på ett sådant sätt att det naturliga kretsloppet störs: http://www.kommun.kiruna.se/upload/3658/mkb_del3_kap9_14.pdf

Kända miljöproblem: Imetjoki Nautanen, Rakukurijoki Loussajoki ala lombolo yli lombolo Kiruna kommun,

http://www.tkvvf.se/Arsrapporter/tkvvf_AR_2009.pdf

http://www.viss.lst.se/Stations.aspx?stationEUID=SE752536-168278

http://www.svt.se/2.33919/1.952397/miljonota_i_mangmiljonklassen_vid_blaikenkonkurs?page1851535=4

Kontentan av alla dess klartext gör en rädd för det som komma skall! Nu har vi bara skummat på ytan av alla dessa utredningar hit och dit, men vi har glömt det viktigaste och det är att inga miljökonsekvens beskrivningar genom Sveriges historia har aldrig stämt, och den slutliga notan drabbar oss skattebetalare. Men vad hjälper det att vi tänker detta med pengar när biologisk mångfald är död! ansvaret till våra barn är ju så mycket större!

Detta kan inte vara våra barns framtid i Sverige idag! inte heller är det deras skyldighet att reparera nått som vi åsamkat./Helikopter lyftet får avsluta denna artikel! Bakom Pennan// Kenneth Karlsson samt Team SAVE THE BALTIC SALMON

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.