Illegalt fiske en normal företeelse i norr

Roffar mentaliteten sitter djupt rotad sen urminnes tider, allt sedan urminnes tider har vi förskansat oss i olika skepnader, den företeelsen är kommit till sin ända.  Flertalet indicier och beslagtagna nät i både Norr och Vänsterbotten är vardags mat.   Kilometer långa nät ligger efter våra kuster och ingen bryr sig, man delar fisken som det inget är värt! man skryter… Continue Reading


Helikopter perspektiv

Riksintresse begreppet måste få en klarhet! ett Riksintresse kan betyda många olika saker! och behöver inte betyda att en gruvetablering kan styrkas! det kan vara så att en etablering kan bli en besparing för framtiden. Vilka Riksintressen finns i vårat Sverige kan man få ut från länsstyrelsen som är förvaltare av riksintressen. Läs mer här!: http://sv.wikipedia.org/wiki/Riksintresse#Riksintresse_i_Sverige Länstyrelsen:http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/planeringsunderlag/Riksintressen/Pages/riksintressen-i-norrbottens-lan.aspx Riksintresse:http://www.raa.se/publicerat/varia2009_1.pdf Riksintresse för naturvård och… Continue Reading