Bror Högbom

Vattenmyndigheten nekar

Här nedan är ett klassiskt svar som jag brukar få från myndighetern när jag vill bygga en provanläggning. Svaret är som vanligt fullt av missförstånd, osanna påståenden och felaktiga teorier. Dessutom har jag som vanlig INTE fått presentera iden till berörd myndighet. : Angående förslag till utformning av fiskvandringsvägar. Hej Arne. När jag läser denna text… Continue Reading


Kisel en doldis med stor betydelse.

Läs mer här;// Bror Högbom http://www.havet.nu/index.asp?d=190&id=32976 http://www.liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.311896?l=sv Kiselalgernas missbildningar i toxiska förhållanden, gruvor! http://stud.epsilon.slu.se/1059/1/jan-ers_l_090604.pdf Dessa kiselalger har enorm betydelse för våra ekosystem! http://savethebalticsalmon.se/levande-alv/ Tungmetaller toxicitet i växter: En översikt om vilken roll glutation och phytochelatins i heavy metal stresstolerans av växter S.K. Yadav Bioteknik Division, Institutet för Himalaya Bioresource Technology, CSIR, Palampur-176.061 (HP), Indien Abstrakt… Continue Reading