Skogsbrukets påverkan på rennäringen

Läs gärna Kort historisk redogörelse om Statens agerande gentemot Samerna !! Sveriges kung 1523-1560 Gustav Vasa uttalade 1550 (tror jag det var) bland annat att allt land som inte brukades  till hör staten och ingen annan (Kommer ej ihåg exakt ordalydelsen) det är på detta uttalande som lappkodicillen 1673 bland annat bygger på och statens fortsatta Same… Continue Reading


Manni Svennson gör skillnad

Om älvarna kan fyllas med lax kommer fisketurismen att utvecklas snabbt och bli en ny svensk miljardindustri. Det kräver att EU:s fiskeministrar som träffas i dag följer forskarnas rekommendationer. Och att vi slutar att lyssna på yrkesfiskarna som försvarar ett ekonomiskt betydelselöst fiske av giftig lax. Det skriver Manni Svensson, Sveriges fisketurismföretagare.//Kenneth Karlsson Läs mera… Continue Reading