Kort historisk redogörelse om Statens agerande gentemot Samerna

Jag tror för att kunna förstå problem som Sveriges  urfolk, Samerna, har och riskerar att få pga. exploateringar inom renbetesområdet så måste man veta lite grann om Svenska statens hantering av Norrland och Samerna. Utan den tror jag att det blir svårt för gemene man att få förståelse för problematiken för Sveriges urfolk.

Därför har jag gjort en liten historisk tillbaka blick och redogör för statens agerande från 1500 talet och fram tills idag och även berört de konsekvenser storsamhället har skapat för Samerna. Naturligtvis kommer jag att gå djupare och redogöra för konsekvenserna för olika exploateringar i kommande inlägg.

Allt sedan Gustav Vasas tid har Samerna tryckts undan av storsamhället. Lagar har stiftats och gränser har dragits för att skydda Sveriges urfolk Samerna.

Artickel Henri Svonni /Fotograf Markku Nurmilampi /Talande bild Leif Lumio

Samerna har sedan urminnes tider levt av vad naturen gett så som jakt, fiske, slöjd m.m. När Svenska staten insåg vilka rikedomar det fanns i Norrland ville staten att mäniskor skulle befolka området och lovade knektutskrivning och skattefrihet under ett visst antal år, och mark för odling. Nu blev det en invation av mäniskor till Norrland och staten insåg att det skulle bli problematiskt för Samerna att bedriva sin näring om detta fortsatte, för att förhindra detta drog man Lappmarks gränsen 1751, tanken var att inga nybyggen skulle få uppföras väster om denna gräns utan området väster om gränsen skulle vara till Samernas uteslutande begagnande dock fortsatte utbredningen av nybyggen även väster om gränsen så Staten drog en ny gräns 1890 som kom att heta Odlingsgränsen och åter igen stadgades det att området väster om gränsen skall vara till Samernas uteslutande begagnande. Nu håller inte den regeln heller utan nybyggen och andra exploateringar har skett och sker väster om både Lappmatksgränsen och Odlingsgränsen och rennäringen måste varje gång avstå mark till förmån för andra intressen.

Staten har allt sedan instiftandet av den första renbeteslagen 1886 reglerat rennäringen. Frem till 1928 års renbeteslag fick mer eller mindre alla samer bedriva renskötsel dock hade staten gjort inskränkningar i den rätten för att helt och hållet stänga ut en majoritet av samerna med 1971 år:s lag samtidigt som lagen antogs så ändrades renbeteslagen till rennäringslagen och lappbyar blev samebyar. Nu var det bara de som var medlem i en sameby som hade rätt att bedriva renskötsel.

Samebyn är en ekonomisk förening och skall företräda sina medlemmar, renägarna, gentemot tredje man.Renskötselområdet är uppdelad i 51 samebyar varav 33 Fjällbyar, 10 Skogsbyar och 8 Koncessions byar.

Rennäringen är en areell näring och kräver olika typer av betes områden, Renen äter olika beroende på årstid

Vår/försommar:  Hänglav, gräs och örter, Sommar/höst:  Gräs och svamp, Höst/Förvinter:  Gräs, Svamp och Lav och Vinter: Lav.

Som ni ser så krävs det att det finns marker med olika beten som rennäringen kan använda, utan de olika grödorna kan inte renen överleva. Renens naturilga betende är att beroende på årstid flytta till olika områden, områden där de olika grödorna finns. Renen har alltid flyttat från fjäll till kust på hösten och tillbaka på våren alt. skog – kust, renen har sina vandrings stråk sedan urminnes tider.  Denna flyttning sker och har skett varje år och fram tills att staten befolkade norrland var det inga problem att göra denna vandring, det var bara vädret som avgjorde när det skedde.

Idag är det inte lika enkelt pga Samhälls utbredningen, Reglering av älvar, Vägar, Järnvägar, Gruvor, Vind kraftsparker Flygplatser, Kalhyggen m.m. Vissa Samebyar är idag tvungen att flytta hela renhjordar med lastbil hela eller delat av sträckan pga att vandringsvägar är helt avskurna och det finns inte någon alternativ väg att flytta.

De allra flesta samebyar är drabbad av framdragna vägar,många har järnväg inom sitt område, Flera Samebyar är drabbad av vattenkraften där hela familjer blev tvungna att flytta pga att älven skulle dämmas upp. endel är drabbad av vindkrafts parker och alla samebyar är berörda när samhällen breder ut sig. En sameby klarar en gruva eller upp dämning eller kalhygge eller vindkrafts park osv om exploatören samråder med samebyn så att störningar elemineras men nu ser bilden helt anorlunda ut alla samebyar har sina svårigheter och omfattningen av exploateringarna skiljer sig åt men generellt är det så att exploatörerna inte tar hänsyn till hur området redan är exploaterat utan de ser bara till sin egen verksamhet det är därför vissa samebyar måste flytta sina renar med lastbil just pga. vandringsleder är avskurna. Att samebyarna opponerar sig så fort en exploatör kommer in på deras område är just för att de värnar om området, de kanske redan har ett antal gruvor, någon reglerad älv, x antal vägar m.m alla dessa exploateringar har gjort och gör att betesmarkerna minskar, flyttleder/Passager blir smalare eller skärs av och därför av naturliga skäl så opponerar sig samebyn och säger nej och utåt sett kan det tyckas att Samebyn säger nej bara för att få ersättning. Jag kan då inte se att skälet till att säga nej skulle vara för att få ersättning utan just för att rennäringen inte klarar så mycket fler exploateringa utöver exploateringar som tar betesmark från Samebyarna så finns rovdjurs problematiken där, vissa områden riskerar en kolapps pga det höga rovdjurstrycket och exploateringarna.

Allt hänger ihop Samhällen, gruvor, vindkraftsparker, vägar, järnvägar osv breder ut sig och tar markområden i anspråk djuren får allt mindre yta att vara på.Denna mänskliga hunger efter pengar gör att djur och natur får stå tillbaka, när rovdjur ex. björn inte har tillräckligt med mat börjar den dra sig närmare samhällen för att hitta mat, därför måste man vara medveten om att exploaterar man ett område blir det synliga och osynliga konsekvenser för alla oavsett avstånd till det exploaterade området.

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.