Ett resa värd att tänka på.

(artikel serie) del 1 av 2. Vintern 2011  ringde telefonen. -Bror här, svarade jag. – Hej du ! sa rösten ( på norrlänska) . -Jag heter Kenneth Karlsson och jag har startat en ny grupp på facebook som heter Save the Baltic salmon. Jag har följt dig och dina kommentarer på Älvräddarnas sida på facebook.… Continue Reading


miljonregn-över-gruvnaringen

Bor själv i Västerbotten. Det här är vad Södra Sverige vill, troligtvis inte vad majoriteten av Västerbottningar vill. Demokrati? När fick Västerbottningarna möjligheten att säga sitt förutom på nå ”Dialogmöte” mellan Gruvnäringens toppar och ett fåtal personer som är insatta. Vänsterbotten har fortsatta stora möjligheter att utöka sin turism. Investera i infrastruktur för att förflytta turisterna… Continue Reading


Kislelager fungerar även som indikatorer i sötvattensjöar.

Kiselalger används för att bedöma miljökvaliteten av rinnande vatten i Sverige och i flera andra länder i Europa. I rapporten Sötvatten 2009 skriver Maria Kahlert och Steffi Gottschalk från SLU att deras undersökningar tyder på att algerna även kan användas som indikatorer i sjöar.               Fastsittande kiselalger återspeglar vattenkvalitet… Continue Reading


Rosor till våra fina sponsorer!

Christina Soldan en sann hjälte

För snart ett år sen hade vi en arrangemang på vår facebook grupp 253945969895 då vi sökte efter en data hacker! som dessutom måste vara gratis vi fann en underbar kvinna från Skellefteå som såg vårat behov. Christina Soldan har hjälpt oss bygga denna fantastiska blogg portal som snart är var mans/kvinnas portal i 10 länder samt… Continue Reading


Illegalt fiske en normal företeelse i norr

Roffar mentaliteten sitter djupt rotad sen urminnes tider, allt sedan urminnes tider har vi förskansat oss i olika skepnader, den företeelsen är kommit till sin ända.  Flertalet indicier och beslagtagna nät i både Norr och Vänsterbotten är vardags mat.   Kilometer långa nät ligger efter våra kuster och ingen bryr sig, man delar fisken som det inget är värt! man skryter… Continue Reading


Helikopter perspektiv

Riksintresse begreppet måste få en klarhet! ett Riksintresse kan betyda många olika saker! och behöver inte betyda att en gruvetablering kan styrkas! det kan vara så att en etablering kan bli en besparing för framtiden. Vilka Riksintressen finns i vårat Sverige kan man få ut från länsstyrelsen som är förvaltare av riksintressen. Läs mer här!: http://sv.wikipedia.org/wiki/Riksintresse#Riksintresse_i_Sverige Länstyrelsen:http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/planeringsunderlag/Riksintressen/Pages/riksintressen-i-norrbottens-lan.aspx Riksintresse:http://www.raa.se/publicerat/varia2009_1.pdf Riksintresse för naturvård och… Continue Reading


Riksdagen tar inget ansvar

Riksdagen tar inget ansvar för befolkningen i Sverige i det fortsatta dispens givande för fet fisk från Östersjön, det tydliggör regeringens ställning för vår miljö! så länge dispenserna godtas kommer inte tillräckliga åtgärder att vidtas! Skrämmande! ?did=H01026&doctype=ip


Återblick i backspegeln

Syrefria bottnar beror på på flera olika orsaker, den största är övergödningen men då får man inte glömma en liten doldis med stor betydelse:http://savethebalticsalmon.se/2012/10/24/kisel-en-doldis-med-stor-betydelse/ Eftersom vattenkraften är utbyggd och älvarna producerar enorma mängder av kiselalgerna som nu sedimenterar i dammarna ovan vattenkraften så når dom helt sonika inte Östersjön,http://savethebalticsalmon.se/2012/09/26/hissmofors-kraftverk/  http://savethebalticsalmon.se/2012/09/25/spoknaten-fortsatter-att-doda/ Den biologiska mångfalden i våra vatten är… Continue Reading


 E.ON lämnar Fennovoima

Idag kom äntligen den positiva nyheten att energijätten E.ON drar sig ur företaget Fennovoima som planerar att bygga världens största kärnkraftverk i Pyhäjoki på finska sidan av Bottenviken. Beslutet innebär att nu har närmare 40 % av investerarna dragit sig ur projektet på kort tid. Det är mycket svårt att förstå att någon över huvud… Continue Reading


Bror Högbom

Vattenmyndigheten nekar

Här nedan är ett klassiskt svar som jag brukar få från myndighetern när jag vill bygga en provanläggning. Svaret är som vanligt fullt av missförstånd, osanna påståenden och felaktiga teorier. Dessutom har jag som vanlig INTE fått presentera iden till berörd myndighet. : Angående förslag till utformning av fiskvandringsvägar. Hej Arne. När jag läser denna text… Continue Reading


Kisel en doldis med stor betydelse.

Läs mer här;// Bror Högbom http://www.havet.nu/index.asp?d=190&id=32976 http://www.liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.311896?l=sv Kiselalgernas missbildningar i toxiska förhållanden, gruvor! http://stud.epsilon.slu.se/1059/1/jan-ers_l_090604.pdf Dessa kiselalger har enorm betydelse för våra ekosystem! http://savethebalticsalmon.se/levande-alv/ Tungmetaller toxicitet i växter: En översikt om vilken roll glutation och phytochelatins i heavy metal stresstolerans av växter S.K. Yadav Bioteknik Division, Institutet för Himalaya Bioresource Technology, CSIR, Palampur-176.061 (HP), Indien Abstrakt… Continue Reading


Politikerna sviker våra barn

EU fiskepolitik fortsätter med sin sjuka inställning, dom skyddar en liten klick människor och utsätter våra befolkningar i Finland och Sverige. Eskil Erlandsson vår jordbruks minister håller en liten skara människor med jobb och utsätter oss för fortsatt fara, samtliga EU länder har förbjudit fet fisk från Östersjön.            Politikerna sviker… Continue Reading