Hissmofors kraftverk

 Anmälan mot Jämtkrafts planer för byggande av Hissmofors Kraftverk.

Med anledning av artikeln i ÖP hävdar jag att Jämtkraft bryter mot villkoren för byggandet av Hissmofors kraftverk.
Det är därmed ett brott enligt miljöbalken och jag yrkar att länsstyrelsen utreder om Jämtkraft begått miljöbrott i.o.m. detta.
Jag hänvisar till domen mot Nilsson Kraft AB i våras, där villkorsbrott gav bötestraff.

Jag tycker även att Jämtkrafts planer i Hissmofors bryter mot EU:s Vattendirektiv då gamla vattedommar fortfarande gäller i Jämtland
och att odlingen av främst öring/Rengbåge INTE är i enhet med EU:vattendirektiv.

Jag anser därmed att JämtkraftAB bryter mot staten och EU:s egna satsningarna för Biologisk mångfald.

Jag tycker även att planerna på ett nytt kraftverk går emot Jämtlands egna Regionala miljömål där punkt 8 Levande sjöar och vattendrag beskriver att Jämtland
ska förbättra alla strömmande vattendrag i det egna länet med minst 25% .

Jag vill även att ni utreder om vilken turbintyp som Jämtkraft planerar att använda i dammbygganden och vilket alternativ av turbintyp som har minst miljöpåverkan på den marina miljön ?

Med vänliga hälsningar
Bror Högbom

Hej,

När det gäller din anmälan mot bygget i Hissmofors kommer den att handläggas på miljöskyddsenheten. När den handläggningen påbörjas kan jag inte svara på direkt, men vi ska naturligtvis skyndsamt försöka påbörja detta.

Med vänliga hälsningar
Miljöskyddsenheten

registrerats med dnr 535-526

From: brorhogbom@hotmail.com
To: jamtland@lansstyrelsen.se
Subject: FW: Anmälan mot planerna för byggande av Hissmofors Kraftverk.
Date: Fri, 29 Jun 2012 11:15:35 +0000

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.