Hissmofors kraftverk

 Anmälan mot Jämtkrafts planer för byggande av Hissmofors Kraftverk. Med anledning av artikeln i ÖP hävdar jag att Jämtkraft bryter mot villkoren för byggandet av Hissmofors kraftverk. Det är därmed ett brott enligt miljöbalken och jag yrkar att länsstyrelsen utreder om Jämtkraft begått miljöbrott i.o.m. detta. Jag hänvisar till domen mot Nilsson Kraft AB i… Continue Reading