Skifergas.

I Nordjylland er der givet tilladelse til udvinding af skifergas. i Alaska er der store områder hvor grundvandet er forurenet på grund af den samme metode som de vil udvinde skifer gassen i Nordjylland. I flere lande der i blandt Frankrig er det ikke ulovligt at udvinde gassen med denne metode. Derfor forstår jeg heller… Continue Reading


Bror Högbom nekas bygga en provanläggning av ny fiskvandringsväg.

Artikel av Bror Högbom .   Hur ser Sveriges klimat ut för externa uppfinnare?  D v s för de privatpersoner som utvecklar idéer gällande nyskapande åtgärder för strömmande vattendrag? Enligt min erfarenhet är det helt omöjligt att bygga en provanläggning genom exempelvis Universitet, Kraftbolagsägare eller andra befintliga institutioner som jobbar med nya metoder av fiskvandringsvägar.    … Continue Reading